DISAINIHARIDUSE PREEMIA

Kunsttööstuskoolina asutatud Eesti Kunstiakadeemia (EKA) annab oma sajanda sünnipäeva tähistamiseks ja Eestis disainihariduse väärtustamiseks käesoleval aastal esimest korda välja disainihariduse preemia. See on mõeldud disainihariduse silmapaistvale edendajale Eestis või eestimaalasele, kelle tegevus on oluliselt arendanud rahvusvahelist disainiharidust.

Eesti majandusedu sünnib rahvusvaheliselt edukatest toodetest ja teenustest, riigi ekspordivõimest. See eeldab ettevõtjate ja avaliku sektori koostööd disaineritega – mida parem on toodete ja teenuste disain, seda suurem on ka saadav lisaväärtus. Hea disainer kujuneb enamasti hea disainihariduse kaudu. Soovime disainihariduse preemiaga esile tõsta disainiõpetajaid, -uurijaid ning disainivaldkonna areneva ja uueneva mõtte eestvedajaid. Tahame tänada inimesi, kes on oma tööga disainiharidust muutnud ja edendanud ning mõjutanud disaini õpetades Eesti disaini- ja ettevõtluskultuuri ning inimkeskse ja hästi disainitud teenustega avaliku sektori toimimist.

Esimene disainihariduse preemia antakse välja koostöös Eesti Disainikeskuse, Eesti Disainerite Liidu, ADC*Estonia ja Teenusmajanduse Kojaga.