Eesti Disainiauhinnad 2022

Teenusedisain

EDA 2024 Teenusedisaini auhinnad annab välja Teenusmajanduse Koda.


Eesmärk:

Teenusedisaini auhinna eesmärk on tunnustada teenusedisaini rakendamist paremate, innovaatilisemate ja kasutajasõbralikemate teenuste arendamisel Eestis ning selle, meie jaoks suhteliselt uue disainidistsipliini toomine meedia, avalikkuse ja eelkõige ettevõtjate huviorbiiti.

Teenusedisaini auhind antakse välja kahes kategoorias:

1. Parim teenusedisaini projekt avalikus sektoris

Kandideerima on oodatud on kõik viimase 3 aasta jooksul avalikus sektoris edukalt ellu viidud teenusedisaini projektid nii füüsilises kui digitaalkeskkonnas.

2. Parim teenusedisaini projekt erasektoris

Kandideerima on oodatud on kõik viimase 3 aasta jooksul erasektoris edukalt ellu viidud teenusedisaini projektid nii füüsilises kui digitaalkeskkonnas.

Osalemise tingimused:

1. Teenusedisaini auhinnale kandideerida võivad kõik ettevõtted, asutused ja agentuurid:
 • kes on kindlal eesmärgil (näiteks efektiivsuse tõstmine, rahvusvahelise konkurentsivõime parandamine, ligipääsetavuse tõstmine, kogukondade võimestamine, keskkonnasäästlikkus) teadlikult ehk läbimõeldult ja planeeritult oma olemasolevat teenust kujundanud või arendanud või;

 • kes on loonud samadel kaalutlustel täiesti uue teenuse või;

 • kes on disaininud oma sisemised teenused selliseks, et lõppklientidele teenuseosutamine on muutunud oluliselt kasutajasõbralikumaks, efektiivsemaks ja keskkonnasäästlikumaks;

 • kus on teenuse disainimise läbi parandatud teenuse konkurentsivõimet, turuosa, klientide või töötajate rahulolu.

2. Hindamisele võetakse teenused, mis on läbinud disainimise protsessi kolme viimase aasta jooksul konkursi toimumise ajast (2021 september kuni 2024 aprill) või mida on disainimise protsessi järel hakatud eelnimetatud ajavahemikus pakkuma.


Tööde esitamine:

Täita Defolios kandideerimisvorm ja esitada selle juurde järgmised materjalid:

1. Teenuse, mille arendamiseks on teenusedisaini protsessi kasutatud, tutvustus vabas vormis (pdf, presentatsioon, video vmt) - eesti ja inglise keeles.

Tutvustus peab sisaldama:

 • Töö eesmärke ja kuidas need saavutati, probleemi kirjeldust ja kuidas jõuti probleemi defineerimiseni, mida hakati lahendama, kes organisatsioonidest ja inimestest olid disaini ja laiemasse arendustegevusse kaasatud.

 • Disainiprotsessi ja lahenduse lühikirjeldust algusest lõpuni.

Tutvustuses palume selgitada:

 • Milliseid disainiuuringuid on läbi viidud? Millised olid peamised uuringutulemused ja kuidas nendega arendustegevuses arvestati?

 • Milliseid teenusedisaini metoodikaid ja tööriistu kasutati?

 • Kes on kasutajad ja kuidas kasutajad on olnud protsessi kaasatud?

 • Kas ja kuidas teenusekontseptsiooni kasutajatega testiti?

Kas on mõõdetud teenusedisainilahenduse mõju? Mõju selgitus:

 • Kuidas disain on teenusele väärtust lisanud?

 • Milline on otsene kliendikasu? Kasu organisatsioonile?

 • Äriline kasu?

 • Kasu ühiskonnale, keskkonnale, kogukonnale?

Kas on küsitud kliendi/kasutaja tagasisidet? Tooge näiteid (küsitlus, tsitaat, FB kommentaar, e-mail, intervjuu vms)

2. Visuaalne tõestus protsessi erinevatest osadest ja lõplikust teenusest.

3. Lühike kokkuvõte kogu projektist
(kuni 500 tähemärki eesti JA 500 tähemärki inglise keeles).

Kontrollküsimus: kas kujutatu ja kirjeldatu on tavainimesele lugedes 5 minutiga arusaadav?


///


Osalemistasu:

Varajane linnuke - ajavahemikul 02.05.2024 - 14.07.2024 - 40€ / töö

Hiline linnuke - ajavahemikul 15.07.2024 - 01.08.2024 - 60 € / töö

Hinnale lisandub käibemaks 22%


Abi ja vastused:

Teenusedisaini auhinnale kandideerimisel tekkinud küsimustele vastab Teenusmajanduse Koja esindaja Ants Lusti, ants.lusti@identity.ee


Töid saab esitada läbi Defolio keskkonna

TÄHTAEG: 14.07/01.08