Eesti Disainiauhinnad 2020

Disainiharidus


Eesti disainihariduse auhind on asutatud Eesti disainihariduse väärtustamiseks ja selle edasiarendajate tunnustamiseks. Eesti disainihariduse auhinda annab välja Eesti Kunstiakadeemia iga kahe aasta tagant.

Konkurss on avatud nii formaal- kui mitteformaalhariduse valdkonnas teostatud silmapaistvatele ettevõtmistele igal haridusastmel. Konkursist osavõtt on TASUTA!

Disainihariduse nominendid 2020:

- Disaini Meistriklass / Brand Manual

- Kristjan Mändmaa

- Innovatsioonitiim / Avaliku sektori innovatsioonitiim


dISAINIHARIDUSE Auhinnale saavad kandideerida isikud või isikute grupid, kes:

- on tulemuslikult tegelenud disaini õpetamise ja juhendamisega;
- on avaldanud disainiharidusliku teose (publikatsioon, kirjutis, film, projekt vms);
- on teostanud silmapaistva disainiharidust puudutava uurimistöö;
- on panustanud uudsete disainiõppevormide väljatöötamisse;
- on algatanud ja läbi viinud disainiharidusprojekte.
- on muul olulisel moel panustanud Eesti disainiharidusse.

Konkursil saavad osaleda kõik Eesti disainiharidusse panustanud isikud või isikute grupid sõltumata tegevusalast, rahvusest ja kodakondsusest.

Auhinnakonkurss on avalik. Kandidaate saavad esitada nii eraisikud kui institutsioonid, samuti saavad oma kandidatuuri esitada kandidaadid ise.

Esitaja lisab avalduse juurde kandidaadi tegevuse lühikirjelduse ja põhjenduse, milles sisaldub muuhulgas:

- esitamise kuupäev ja aasta;
- kandidaadi täisnimi koos kontaktandmetega;
- ülevaade kandidaadi tegevusest ja panusest Eesti disainiharidusse;
- põhjendus kandidaadi esiletõstmiseks;
- esitaja täisnimi koos kontaktandmetega.

Välja antakse üks rahaline auhind summas 1000 eurot. Auhind ei kuulu reeglina jagamisele kahe või enama autori vahel, välja arvatud juhul, kui väljavalitud töö on teostatud autorite kollektiivi poolt.

Auhinna saaja otsustab žürii, mille kutsub kokku Eesti Kunstiakadeemia. Žürii on viieliikmeline ja aastati erinev; sinna kuuluvad disaini- ja haridusvaldkonna esindajad. Žürii koosseisu kinnitab EKA disainiteaduskonna dekaan.

Auhinna määramine vormistatakse žürii kirjaliku otsusena, milles nimetatakse auhinna saaja ning põhjendatakse žürii otsust. Lisaks võib žürii välja tuua kuni kolm nominenti. Žürii võib vajadusel paluda kandidaadi esitajalt täpsustavat infot.

Avalikustamisele kuuluvad nii auhinna saaja kui ka nominendid. Materjalid saata hiljemalt 06.07.2020 e-postile: auhinnad@disainikeskus.ee.

Loe lähemat disainihariduse auhinna kohta siit


ŽÜRII:

- Anne Pikkov – žürii esimees (EKA õppeprorektor)
- Merike Rehepapp (EKA dotsent)
- Margit Mikk (Eesti Kunstikoolide Liidu esinaine)
- Jaanus Eensalu (Pallase Meediadisaini osakonna juhataja)
- Kadi Kreis (Tartu Kunstikooli juht)
- Kaire Rannik (Disainer, Eesti Disainikeskus)