Teenusedisain

Teenusedisaini auhinna eesmärk on tunnustada teenusedisaini rakendamist paremate, innovatiivsemate ja kasutajasõbralikemate teenuste arendamisel Eestis ning selle, meie jaoks suhteliselt uue disainidistsipliini toomine meedia, avalikkuse ja eelkõige ettevõtjate huviorbiiti.

Tööde esitamise tasu:
40 eurot + km – tööd, mis esitatakse enne 13.08
80 eurot + km – tööd, mis esitatakse alates 14.08-16.08 

Rohkem infot ja tööde esitamine siin.

Teenusedisaini auhinnale võivad kandideerida kõik Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted ja organisatsioonid, kes on inimkeskse disaini põhimõtetest lähtuvalt oma olemasolevat teenust kujundanud või arendanud või loonud täiesti uue teenuse, disaininud oma sisemised teenused kasutajasõbralikumaks ja efektiivsemaks; kes on oma teenuste loomisel ja/või arendamisel kasutanud disainimeetodeid või kaasanud disaineri ning teenuse disainimise läbi on paranenud teenuse kasutusmugavus, klientide või töötajate rahulolu, mis läbi on kasvanud ettevõtte konkurentsivõime ja turuosa.


Teenusedisaini auhind antakse välja kahes kategoorias:

PARIM TEENUSEDISAIN AVALIKUS VÕI KOLMANDAS SEKTORIS 

Kandideerima on oodatud on kõik viimase 2 aasta jooksul avalikus või kolmandas sektoris edukalt elluviidud teenusedisaini projektid. 

PARIM TEENUSEDISAIN ERASEKTORIS 

Kandideerima on oodatud kõik viimase 2 aasta jooksul erasektoris edukalt elluviidud teenusedisaini projektid.

Teenusedisaini auhinda annab välja Teenusmajanduse Koda. 
Mis on teenusedisain?

Teenusedisain rakendab disainmõtlemise printsiipe uute teenuste loomisel või olemasolevate parandamisel. Teenusedisaini tööriistad võimaldavad organisatsioonil muutuda kliendikeskseks disainides kliendivajadustest lähtuvaid teenuseid. See tähendab uurimist, mida inimesed arvavad, kuidas asjad peaksid töötama. Mitte eeldamist, et inimesed õpivad uut moodi käituma ja kohanduma vastavalt ettevõtete poolt loodud lahendustele. Otse inimestelt saadud info põhjal disainitakse ja pidevalt testitakse ja arendatakse teenuseid, kindlustamaks, et see, mida pakutakse ka reaalselt väärtust loob.


Mis on teenuste disainimise eesmärk?

Teenusedisaini eesmärk on lõppkasutaja positiivne kogemus kogu teenuse protsessi vältel – vajaduse tekkimisest soovituse andmiseni sõbrale. Inimesed ootavad, et teenuse kasutamise kogemus vastaks või ületaks nende ootusi, sobituksid nende eluilma ja vastaks nende emotsionaalsetele vajadustele. Teenusedisaini eesmärk on kujundada organisatsiooni töö nii, et see ootus saaks täidetud.

Milliseid teenuseid on võimalik disainida?

Teenustedisain on universaalne, teenust saavad disainida kõik asutused ja ettevõtted, kes teenuseid pakuvad. Ei ole vahet, mis kanaleid pidi või kellele teenuste pakkumine toimub.