Eesti Disainiauhinnad 2022

Valdkonnaülesed: Disainimuutja, Disaini mõju, Elumuutev disain


dISAINIMUUTJA

DISAINI MÕJU
ELUMUUTEV DISAIN


Disainimuutja

Auhinda annab välja Eesti Disainikeskus.

Disaini valdkond on aktiivses arenemises, avastades ja kehtestades ennast üha uutes valdkondades ja tegevustes. Muutumises on nii disainitegevuse eesmärgid kui protsess ja meetodid.Eesmärk:

Auhinna eesmärk on tunnustada disainerite innovaatilist disainitegevust, sõltumata disaini liigist, kus on disaini kasutatud tavapärasest erinevalt, kus disaini protsesse on arendatud, disaini on rakendatud uuel ja tõhusal moel, uutes valdkondades või eesmärkidel, uudsetes partnerlustes jne.

Konkursile ootame 2 viimasel aastal läbi viidud disainiprojekte (tegevusi, uuringuid) ja - lahendusi, mis näitavad disaini rakendamist uuenduslikust küljest, disaini suutlikkust ja potentsiaali hakata asju teistmoodi tegema ja/või tungida uutele mängumaadele, kuhu disain siiani ei ole jõudnud.

Hinnatakse disainiprojekti või –lahenduse uuenduslikkust, selle võimet kogukonna, ühiskonna või ettevõtluse ees olevaid probleeme ja situatsioone uuel viisil ja tõhusalt ümber mõtestada ning luua ja juhtida uusi protsesse soovitud muudatuste elluviimisel. Samuti hinnatakse, millisel moel on konkursile esitatud disainiprojekt või -lahendus avaldanud positiivset mõju olemasolevale turule ja disainipraktikatele ning avanud seeläbi uusi turge nii disainile endale kui meie partneritele.

Auhinnale võib kandideerida disainer/disainimeeskond ise oma uuendusliku disainiprojekti või –lahendusega, aga ootame väga ka kolleegide märguandeid disaineritest, kes vääriksid tunnustust oma silmapaistva uuendusliku praktika eest.Konkursil osalemiseks tuleb:

Täita Defolios kandideerimisvorm ja esitada lisaks järgmised materjalid:

1. Lühike ja konkreetne disainiprojekti tutvustus eesti ja inglise keeles.

Tutvustus peab sisaldama:
  • kokkuvõtet disainiprojektist või -lahendusest,
  • selgitust (mille poolest on konkursile esitatud disainiprojekt või -lahendus uuenduslik, millist mõju ja kellele see avaldab koos viidetega tõendusmaterjalidele)

2. Võimalusel visuaalsed näited protsessi erinevatest osadest ja lõplikust tulemusest. Kui esitajaks ei ole disainiprojekti autor, siis esitada kättesaadavad viiteid disainiprojekti kohta.

3.  Kommunikatsiooni jaoks lühikokkuvõte disainiprojektist ja selle mõjust (kuni 1000 tähemärki eesti JA inglise keeles kokku).

NB! Disainimuutja kategoorias kandideerimine on TASUTA.

Tööde esitamine:

Töid saab esitada läbi Defolio keskkonna


Abi ja vastused:

Auhinnale kandideerimisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Disainikeskuse esindaja Kristi Laanemäe, kristi@disainikeskus.ee///


DISAINI MÕJU


Auhinda annab välja Eesti Disainikeskus.

Auhinna eesmärk:

Auhinna eesmärk on tõsta esile disaini rolli ja tunnustada head ja tulemuslikku disaini rakendamist ettevõtetes, aga ka muudes organisatsioonides või kogukondades, kus disaini rakendamisel on toimunud ettevõtte jaoks oluline muutus. Muutus võib olla rahaline, suurenenud klientide lojaalsus, muutunud mõtteviis, paranenud ligipääsetavus, hoiakute muutumine vmt. Mõju ei pea olema globaalne, aga oluline antud toote või teenuse jaoks.

Konkursile ootame viimase 5 aasta jooksul ellu viidud disainilahendusi, mille mõju on avaldunud ja ajas püsima jäänud. Mõju ja selle ulatus peab olema kirjeldatav ja seda peab olema võimalik tõestada.

Auhinnale saavad kandideerida ettevõtted/organisatsioonid/kogukonnad enda tellitud/elluviidud disainilahendustega. Töö saab konkursile esitada kas ettevõte ise või disainilahenduse väljatöötanud disainer koos kliendiga.


Konkursil osalemiseks tuleb esitada:

1. Kirjeldus disainilahendusest:

a. Disainilahenduse tutvustus, kes oli disainer
b. Milline oli konkreetne disainile kulunud väljaminek
c. Millist mõju disainilahendus avaldas ja kellele:
  • Muutunud mõtteviis
  • Rahaline mõju,
  • Mõju keskkonnale
  • Paranenud ligipääsetavus
  • Muu
Kirjeldus peab olema eesti ja inglise keeles (kuni 2 A4) ja selgitama, millega on tegu, milline on disainilahenduse mõju ning kas ja kuidas mõju on mõõdetud? Milliseid mõõdetavaid tulemusi on saavutatud.

2. Tõendusmaterjalid mõju kohta.
3. Visuaalsed näited, kvaliteetsed illustreerivad fotod, jooniseid vmt. Nomineeritud saamise puhul kasutatakse neid ka kommunikatsioonis.
4. Kommunikatsiooni jaoks lühike kokkuvõte (nii eesti KUI KA inglise keeles, kokku 500/500 tähemärki ).

Tööde esitamine:

Töid saab esitada läbi Defolio keskkonna

NB! Auhinnale kandideerimine on tasuta.


Abi ja vastused:
Auhinnale kandideerimisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Disainikeskuse esindaja Kristi Laanemäe, kristi@disainikeskus.ee///


ELUMUUTEV DISAIN

Disain on võimeline muutma inimeste elusid, luues lahendusi, mis loovad korraga väärtust nii üksikindiviidile kui ühiskonnale laiemalt. Mõnikord suhteliselt väikeste, nutikate muudatustega, mõnikord murranguliste ideedega.

Elumuutva disaini auhind antakse välja Eesti Disainiauhindade konkurssidele esitatud kõige suurema mõjuga disainilahendusele - tootele, teenusele või muule disainilahendusele, sõltumata disaini valdkonnast.

Žürii valib kõikide disainiauhindade kategooriate seast välja disainlahenduse, mis on juba tõestanud ennast kaasaegsete komplekssete keskkonna, sotsiaalsete ja majanduslike probleemide lahendamisel. Seda (võimalikku) mõju peab saama hinnata.

Antakse välja kuni 2 rahalist auhinda, seda ainult siis, kui selleks on põhjust:

1. Väike - idu - Lubav, visionäärne disainilahendus

2. Suur - tulemus - Tõestatud mõju omav disainilahendus

Disainlahenduselt eeldame inimeste mõtlemise, käitumises ja kultuuri muutmist säästlikuma elukorralduse suunas, mis toob samas kasu nii lahenduse tellijatele, kasutajatele kui kogukonnale laiemalt.


NB! Selles kategoorias eraldi töid esitada ei saa, kõigist EDA2024 kategooriatest saab siia esitada auhinna kandidaate. Nominendid ja võitjad valib kategooriateülene žürii välja kõigi esitatud tööde hulgast.TÄHTAEG: 01.08.2024