Eesti Disainiauhinnad 2020

Valdkonnaülesed kategooriadKATEGOORIAD: ELUMUUTEV DISAIN (GRAND PRIX) / DISAINIMUUTJA / AASTA DISAINITEGU

ELUMUUTEV DISAIN (GRAND PRIX)

[LIFE CHANGING DESIGN /GRAND PRIX_conditions] 
Disain on võimeline muutma inimeste elusid, luues lahendusi, mis loovad korraga väärtust nii üksikindiviidile kui ühiskonnale laiemalt. Mõnikord suhteliselt väikeste, nutikate muudatustega, mõnikord murranguliste ideedega.

Elumuutva disaini auhind antakse välja Eesti Disainiauhindade konkurssidele esitatud kõige suurema mõjuga disainilahendusele - tootele, teenusele või muule disainilahendusele, sõltumata disaini valdkonnast.

Žürii valib kõikide disainiauhindade kategooriate seast välja disainlahenduse, mis on juba tõestanud ennast kaasaegsete komplekssete keskkonna, sotsiaalsete ja majanduslike probleemide lahendamisel. Seda (võimalikku) mõju peab saama hinnata.

Disainlahenduselt eeldame inimeste mõtlemise, käitumises ja kultuuri muutmist säästlikuma elukorralduse suunas, mis toob samas kasu nii lahenduse tellijatele, kasutajatele kui kogukonnale laiemalt.

Selles kategoorias eraldi töid esitada ei saa, nominendid valib kategooriateülene žürii välja kõigi esitatud tööde hulgast.

Antakse välja kuni 2 auhinda, seda ainult siis, kui selleks on põhjust:

Väike - IDU - lubav, visionäärne disainitegu;
Suur - TULEMUS - tõestatud mõju omav disainitegu.

Loe lähemalt Valdkonnaüleste kategooriate kohta SIIT

TINGIMUSED

Žürii pannakse kokku kõigi žüriide esindajatest.

- - - - - - - - - - -

DISAINIMUUTJA

[GAME CHANGER_conditions]
Disainimuutja auhinna eesmärk
on tunnustada innovaatilist disainitegevust, kus disaini protsesse on arendatud ning disaini on rakendatud uuel ja tõhusal moel, uutes valdkondades või eesmärkidel. Disainivaldkond on aktiivses arenemises, avastades ja kehtestades ennast üha uutes valdkondades ja mängumaadel. Muutuvad nii disainitegevuse eesmärgid kui protsess ja meetodid.

Konkursile ootame 2 viimasel aastal läbi viidud disainiprojekte (tegevusi, uuringuid) ja - lahendusi, mis näitavad disaini rakendamist uuenduslikust küljest, disaini suutlikkust ja potentsiaali hakata asju teistmoodi tegema ja/või tungida uutele mängumaadele, kuhu disain siiani ei ole jõudnud.

Hindame konkursile esitatud töö uuenduslikkust, selle võimet ühiskonna ja ettevõtluse ees olevaid probleeme ja situatsioone uuel viisil ja tõhusalt ümber mõtestada ning luua ja juhtida uusi protsesse soovitud muudatuste elluviimisel. Samuti hindame, millisel moel on konkursile esitatud töö avaldanud olemasolevale turule ja praktikatele positiivset mõju ning avanud seeläbi uusi turge nii disainile endale kui meie partneritele.

disainimuutja konkursil osalemiseks tuleb esitada:

1. Disainiprojekti (tegevuse) tutvustus (maksimaalselt 2 A4 lk) - eesti ja inglise keeles. Tutvustus peab sisaldama:
- Kokkuvõte disainiprojektist;
- Selgitus, mille poolest on konkursile esitatud disainiprojekt uuenduslik, millist mõju ja kellele see avaldab ning kuidas lahenduse või tegevuse mõju on mõõdetud. 

2. Visuaalsed näited protsessi erinevatest osadest ja lõplikust tulemusest. Esitage kuni 10 kvaliteetset fotot või illustratsiooni. Nomineeritud saamise puhul kasutatakse neid kommunikatsioonis.

3. Kataloogi ja näituse jaoks lühike kokkuvõte disaini projektist ja selle mõjust (kuni 1000 tähemärki eesti ja inglise keeles kokku).


Töö esitamise tasu:

Varajane linnuke -  23.04.2020-22.06.2020 - 40€ + km / töö
Hiline linnuke - 23.06.2020 - 6.07.2020 - 80 € + km / töö

Disainimuutja auhinnale saab töid esitada defolio keskkonnas

Auhinnale kandideerimisel tekkinud küsimused saatke palun e-postile: auhinnad@disainikeskus.ee

Loe lähemalt Valdkonnaüleste kategooriate kohta siit

TINGIMUSED

ŽÜRII:

- Dan Mikkin – žürii esimees (Disainibüroo Brand Manual)
- Martin Pärn (Disainibüroo Iseasi, TTÜ professor)
- Janno Siimar (Disainibüroo Velvet loovjuht, ADC*Eesti juhatuse liige)
- Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti ja Disaini Muuseumi juhataja)
- Karl Annus (Disainer, EDL esindaja)
- Anders Bang Kiertzner (Disainibüroo Monolith, Taani)
- Kinge Gardien (Circle Economy, Holland)
- Tiia Vihand (Eesti Disainikeskuse juhataja)

- - - - - - - - - - -

AASTA DISAINITEGU

[DESIGN DEED OF THE YEAR_conditions]
Aasta Disainitegu auhinna eesmärk
on tõsta esile silmapaistvaid tegevusi disainiteadlikkuse ja –kasutuse edendamisel, disainivaldkonna arengute mõjutamisel ning tunnustada isikuid või organisatsioone, kelle eestvedamisel või toel seda on tehtud.

Konkursile ootame viimase 2 aasta jooksul toimunud ettevõtmisi, sündmusi või muid saavutusi, millega on märkimisväärselt panustatud ja mis on positiivselt mõjutanud disainiteadlikkuse kasvu / disainivaldkonna arengut / tarka disaini kasutust / disainil põhineva ettevõtluse arendamist.
Auhinnale saavad esitada kandidaate nii ettevõtted, asutused kui ka disainiagentuurid.

Hindame tegu ja selle mõju ulatust, mis on kirjeldatav ja mida on võimalik mõõta.  

Aasta Disainitegu 2020 nominendid:

- Round 2 / Stella Soomlais stuudio

- Rahunemispeatus Eesti teedel / Avaliku sektori innovatsioonitiim

- Innovatsioonitiim / Avaliku sektori innovatsioonitiim

- Tartu viidasüsteem / Stuudio StuudioAasta disainitegu konkursil osalemiseks tuleb esitada:

- Põhjendus teo auhinnale esitamise kohta eesti ja inglise keeles (kuni 2 A4), mis selgitab, millega on tegu, milline on hinnatav panus ja milline on hinnatava teo mõju nii organisatsioonile, asjassepuutuvatele kasutajatele kui kogukonnale laiemalt. Võimalusel lisada reaalseid näiteid kasutajate tagasisidest (tsitaat, FB kommentaar, e-mail, intervjuu vms)

- Visuaalsed näited (kuni 10 fotot). Võimalusel lisage kvaliteetseid illustreerivaid fotosid või jooniseid. Nomineeritud saamise puhul kasutatakse neid ka kommunikatsioonis.

- Kataloogi ja näituse jaoks lühike kokkuvõte teost ja selle mõjust (nii eesti kui kainglise keeles, kokku kuni 1000 tähemärki ).

Auhinnale kandidaadi esitamine on TASUTA ning materjalid/lingid saata palun e-postile: auhinnad@disainikeskus.ee

TÄHTAEG: 6. juuli 2020

Auhinnale kandideerimisel tekkinud küsimused saatke palun e-postile: auhinnad@disainikeskus.ee.

Loe lähemalt Valdkonnaüleste kategooriate kohta SIIT

TINGIMUSED


ŽÜRII:

- Dan Mikkin – žürii esimees (Disainibüroo Brand Manual)
- Martin Pärn (Disainibüroo Iseasi, TTÜ professor)
- Janno Siimar (Disainibüroo Velvet loovjuht, ADC*Eesti juhatuse liige)
- Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti ja Disaini Muuseumi juhataja)
- Karl Annus (Disainer, EDL esindaja)
- Anders Bang Kiertzner (Disainibüroo Monolith, Taani)
- Kinge Gardien (Circle Economy, Holland)
- Tiia Vihand (Eesti Disainikeskuse juhataja)