Eesti Disainiauhinnad 2022

Reglement

Osalemistingimused

Konkursil osalevad ainult Eesti Vabariigis registreeritud firmade ja/või Eesti Vabariigis alalist elukohta ning elamis- ja tööluba omavate autorite poolt loodud tööd. Konkursil osalevad ainult need tööd, mis on esmakordselt avaldatud, müügikanalisse jõudnud, kasutusele võetud jne mitte varem kui 1.09.2013 ja mitte hiljem kui 21.08.2014 ning mida ei ole varem ADC*Estonia konkurssidele esitatud. Konkursil osalevad ainult Eesti Vabariigi seadustele vastavad tööd.

Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile. Esitaja annab loa MTÜ ADC Estoniale kasutada töid ühingu tegevuse reklaamimiseks näitustel, koduleheküljel ning teistes keskkondades, kus see võib olla vajalik. MTÜ ADC Estonia ei vastuta kaotatud või kaduma läinud tööde või materjalide eest. Materjalide üleslaadimine registreerimiskeskkonda ja/või füüsilise näite toimetamine MTÜ ADC Estoniale toimub esitaja vastutusel. Žüriil on õigus diskvalifitseerida töid, mis ei vasta osalemistingimustele või muuta esitatud tööde kategooriat.

Kategooriad

- Koduleht (korporatiivsed kodulehed) 
- Veebirakendus (e-teenused, keskkonnad jms.)  
- Mobiilirakendus (m-teenused, aplikatsioonid jms.)  
- Off-line rakendus (POS, muuseum, showroom, messilahendus, jms.)  
- Sotsiaalmeedia/Reklaam (kampaanialehed, sotsiaalmeediarakendused, jms.)  
- Muu   

Osalemistasu 

Iga konkursile esitatud üksiku töö või seeriana esitatud tööde osade eest tasub ettevõte osalemistasu 30 € + km Defolio kaudu (krediitkaart, paypal, pangalink või pangaülekanne). Töid, mille eest osalemistasu on konkursi sulgemispäevaks tasumata, EI HINNATA. 

Hindamiskriteeriumid

Žürii eesmärk on valida välja kõige paremad tööd, mis on võimelised konkureerima ADC*Europe konkursil ning auhinnata neid kas kulla, hõbeda või pronksiga. Žürii ei ole kohustatud auhindu jagama juhul kui otsustatakse, et auhinna väärilisi töid ei ole.

Uudsus ja innovaatilisus: töö peab olema mingil moel uudne – hea copy & paste ei võida

Teostuse kvaliteet: teostus peab toetama ideed ja tehnilist lahendust

Tööde esitamine: Kõik konkursile esitatavad tööd tuleb registreerida internetikeskkonas defol.io, täites selleks ette nähtud registreerimisvormi ning tasudes vastava osalemismakse. 

Töid saate esitada siin: http://defol.io/eda/2014veeb

Kõik tööd peavad olema esitatud hinnataval kujul. Nt. Mobiiliäpp peab olema vabalt allalaetav/ kasutatav žüriiliikmete poolt. Kui selline esitamine ei ole võimalik, siis peab olema tööga kaasas põhjalik tutvustav video.

Töid saab esitada kuni 29. augustini 2014.

Tehnilised tingimused: Iga töö kohta kuni 6 pilti JPG, PNG, GIF või PDF formaadis
Video: 1920*1080 px. *.mov. Koodek: H264. Laetuna üles vimeo.com keskkonda. Video maksimaalne pikkus 2,5 minutit.
Presentatsioonid pdf formaadis — XVGA 1024 x 768 px URL Pdf ja visuaalid palun laadige üles ruutu „Drag your images here“