Milleks meile pakend?

31. august 2018, Tallinn

Etikett trükitud DataPrint OÜ

Erinevatele uurimustele tuginedes võib öelda, et keskmiselt 70% ostuotsustest tehakse poes ning otsuseni jõudmiseks kulutatakse vähem kui 9 sekundit. Need numbrid räägivad pakendi ja etiketi määravast tähtsusest tarbijate ostuotsuste tegemisel ehk pakend toimib kui turundus- ja müügikanal.

Kui siia kõrvale tuua kasvav trend sooritada ostud e-poest, kus valiku tegemisel pakendist aimugi ei ole, siis siin on pakendil kanda hoopis teistsugune, äärmiselt vastutusrikas roll. Pakend peab olema piisavalt tugev, et tagada toote jõudmine kliendini selle parimas vormis, samal ajal peab pakend olema ka atraktiivne, et pakkuda ostuelamust ja luua lojaalne tootja-tarbija suhe.

Toodet ilma pakendita müüa ei saa

Lisaks eelnevalt välja toodule on toote- ja pakendimaailmas pakendil täita veel mitmeid ülesandeid. Esmalt on pakend toote kaitsja ja säilitaja, samuti annab pakend ja selle etikett esmase informatsiooni toote ja selle tarbimise kohta. Pakendil on juba kirjeldatud turunduslik roll toote eristamisel ja valiku toetamisel ning samuti on pakendi ülesanne muuta toote tarbimine võimalikult mugavaks. Üha enam on pakendi väljanägemise kõrval oluline pakendi funktsionaalsus ja uuenduslikkus. Tänapäeva tehnoloogiatega võib ühe tootepartii igal tootel olla erineva pildiga/tekstiga või lausa erineva kujundusega etikett. Piire seab vaid fantaasia!

Pakendi temaatika saab lahti võtta ka hoopis erinevaid pakendikihte lahates: taara, tootepakend, väljapanekupakend, komplekteerimise/ladustamise pakend ja transpordipakend.

Tootepakend valmistatud Estiko Plastar AS


Kuidas jõuda sobiva pakendilahenduseni?

Pakendi elutsükkel algab koos tooteideega - miks ja millist pakendit üldse on tootele vaja. Seejärel algab pakendilahenduse väljatöötamine - mis on parim nii toote kui tarbija seisukohalt ning mis tagab toote turvalise jõudmise kliendini.

Parim lahendus sünnib koostöös, kus toote tootja kaasab esmalt (teadus/arendus)eksperdi, kes tunneb toote omadusi, vajalikke säilitustingimusi jms, seejärel kaasatakse disainer. Selge lähteülesandega jõutakse pakendi- ja/või etiketitootjani, kelle kogemus on samuti väärtuslik sisend lõpplahenduse loomiseks.

Tähelepanuta ei tohi jääda tootja enda masinapark, ehk seadmed, millega toodet hiljem pakitakse. Seega, lõplik pakend on ühise töö vili, kus arvesse on võetud nii soovid kui võimalused, erinevate osapoolte kogemused ja vajadused.

Tark pakend, nutikas etikett, trükitud elektroonika

Toiduainetööstuses on pakendi peamine ülesanne hoida toitu mikroobse või keemilise kahjustuse, hapniku, niiskuse, aroomi ja valguse eest.
Tark pakend või nutikas etikett on abiks nii tootjale toote säilivuse tagamisel, kui tarbijale toote kvaliteedi kohta infot andes. Tark pakend laseb vajaduse korral piisaval hulgal õhku sisse/välja või viib toote tarbimiseks õige temperatuurini.
Trükitud elektroonika (antennid, patareid), elektrit juhtivad trükivärvid ja pinnakatted loovad tulevikus üha enam uuenduslikke ja „tarku“ tooteid ning pakendeid. Nii on tark pakend üha enam kasutuses lisaks toiduainetööstusele ehitussektoris, farmaatsiatööstuses, militaarvaldkonnas jm.
Targad pakendid, nutikad etiketid ning trükitud elektroonika on kindlasti kasvav turg, täna veel tootjale kallis, kuid kiirelt kasvav ja laialdasem kasutus muudab uued võimalused üha enam kättesaadavamaks.

Jätkusuutlik pakend

Paber, papp, klaas, plast, puit, kangas, „uued materjalid“ – pakendi materjalivalik on lai. Igale tootele tuleb leida sobivaim pakkematerjal ja pakendi tootmistehnoloogia. Tarbijad kalduvad liikuma kaubamärkide poole, mille tooted on bioloogiliselt lagundatavad, kes kasutavad tootmistehnoloogiates taastuvaid energiaallikaid, vastutustundlikku ja säästvat tootmisprotsessi, või aitavad muul viisil planeedi päästmisele kaasa. Keskkonnasäästlik pakendamine on tootja valiku väljendus olla keskkonnaalaselt vastutustundlik.

Pakenditeema maailmas on väga keeruline, pakenditest üleküllastunud maailm on mõtteviisi tulemus.
Ilma pakendita ei saa, küll aga saab targema, funktsionaalsema ja keskkonda säästvama pakendiga hoida ja kaitsta nii toodet, tootjat, tarbijat, kui ka maailma nende ümber. Püüame pakendada vähem, aga kvaliteetsemalt!

Katre Savi,
Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu tegevjuht***
Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit (ETPL) on organisatsioon, mis edendab trüki- ja paberitoodete ning pakendite vastustundlikku tootmist, kasutamist ja taaskasutamist.
Leia endale professionaalne, paindlik ja usaldusväärne trüki- ja pakendipartner liidu liikmesettevõtete seast!

www.etpl.ee
www.prininestonia.eu