Hindamiskriteeriumid

Auhinnatavaks tegevuseks peetakse innovatiivsete graafilise-,
interaktiivse-, teenusedisaini lahenduste, toodete või tooteprototüüpide loomist, disainivaldkonna piire laiendavat eksperimentaalset või uurimistegevust. 


Osalemistingimused

Osalemistasu

Tööde esitamine

Vajalikud materjalid

 - Autori CV (pdf-formaadis) + autori portreefoto

 - Iga töö sisestada eraldi ning lisada juurde:

Projektikirjeldus (pdf-formaadis) + kuni 4 jpeg pilti: formaat A4,          resolutsioon 300 dpi 

Projektikirjeldus peaks sisaldama:

 - projekti nimi
 - valmimise aeg 
 - kaasautorid (kui on) 
 - juhendaja (kui on)
 - tootja (kui on) 
 - mõõdud  
 - materjalid 
 - lühike tutvustav tekst (eesti ja inglise keeles)

 - Lisaks üleslaetud failidele, palume täita ka sisestamisel juuresolev ankeet. Kindlasti märkida autori nimi.

Füüsiliste näidiste/blashettide esitamine esialgu ei ole nõutud. 

Soovi korral saab need tuua/saata: 
Eesti Disainikeskus

Veerenni 24, 10135 Tallinn
www.disainikeskus.ee

Ootame aga valmisolekut neid vajaduse korral hiljem esitada.